U progu edukacji zawodowej – seminarium tematyczne z udziałem Poradni nr 2

 

W dniu  07 listopada 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu z inicjatywy Pani dr Magdaleny Glinieckiej – Rękawik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu odbyło się seminarium poświęcone problemom edukacji zawodowej i rozwoju młodzieży 14-15 – letniej. Nasza Poradnia uczestniczyła w realizacji tego przedsięwzięcia.

W seminarium udział wzięło ponad 40 osób: doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół i placówek, wychowawcy klas, pedagodzy i psychologowie szkolni, przedstawiciele administracji szkolnej. W okoliczności, które zainspirowały do zorganizowania spotkania wprowadziła Pani dr Danuta Oleksiak, dyrektor W-M ODN w Elblągu. Następnie Pan Krzysztof Stasiak, konsultant ds. przedmiotów zawodowych, omówił aspekty prawne związane z praktyczną nauka zawodu uczniów młodocianych. Kolejny punkt, przedstawienie problemów rozwojowych dzieci 14-15-letnich, przedstawiła Pani Joanna Żbikowska z naszej Poradni. Informacje ważne z perspektywy problemów diagnozy uczniów, zwłaszcza 13-14-latków rozpoczynających naukę zawodu, zobrazowała pani Gliniecka – Rękawik.

Kolejną częścią spotkania była dyskusja, w której cenne uwagi wnieśli m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaproszeni na seminarium, Panie Joanna Poźnikiewicz i Beata Kulesza.

Seminarium zakończyło się sformułowaniem wniosków i rekomendacji przydatnych do tworzenia spójnej strategii postępowania związanego z wyborami zawodowymi dokonywanymi przez dzieci kończące szkoły podstawowe i podejmujące naukę w ponadpodstawowych szkołach zawodowych.

Materiały prezentowane podczas seminarium dostępne są w zakładce WARTO WIEDZIEĆ. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

Informacja o spotkaniach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW

I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy Państwa Psychologów i Pedagogów Szkolnych na spotkania sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020. Proponowane terminy, miejsce i tematyka spotkań:

  1. 13.11.2019 godz. 10.00 - IV LO, ul. H. Sienkiewicza 4 - "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, wymiana doświadczeń"
  2. 11.12.2019 godz. 10.00 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. J Bema 50 - "Doradztwo zawodowe na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - spotkanie z udziałem dr Magdaleny Glinieckiej - Rękawik oraz zebranie pytań do kuratora sądowego
  3. 12.02.2020 godz. 10 - PPP Nr 1, ul. Słoneczna 14 - "Spotkanie z sędzią Wydziału Rodzinnego" - jeżeli będzie możliwa taka data
  4. 18.03.2020 godz. 10 - SP 3, ul. Agrykola 6 - "Prezentacja zagadnienia uważności na podstawie programu „Uważność żabki"
  5. 15.04.2020 godz. 10 - Sp 12, ul. Zajchowskiego 12 - "Depresja uczniów" - spotkanie z psychiatrą lub psychoterapeutą
  6. 10.06.2020 godz. 10 - PPP1, ul. Słoneczna 14 - Zakończenie, podsumowanie

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY 2019 

Od 21 do 27 października 2019 r. trwać będzie tegoroczny Tydzień Kariery. Jego hasło przewodnie to "Wielokulturowość kapitałem przyszłości". Podczas licznych spotkań informacyjnych, seminariów, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń zostaną poruszone następujące tematy: kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kariery, ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku, ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole, wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym, tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.

Wstępem do tych działań będzie konferencja zaplanowana na 18 października, którą organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Wcześniej jednak, 17 października, zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką związaną z doradztwem na seminarium, w ramach którego będzie można posłuchać wystąpień przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się karierą, doradztwem, pracą. Seminarium odbędzie się w s. 124 Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1. Rozpoczęcie - godz. 14.00, 

Warmińsko - Mazurskii Tygodzień Kariery

 

 

 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 8:30