W obliczu wojny z wielu ważnych inicjatyw poświęconych pomaganiu dzieciom ukraińskim i polskim, nauczycielom i rodzicom wybraliśmy te, które można znaleźć w WARTO WIEDZIEĆ. Między innymi materiał opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, link do szkolenia z podstaw języka ukraińskiego oraz tablice do komunikacji z uchodźcami. Zapraszamy też na Facebook poradni, gdzie prezentowane są różne ważne inicjatywy.

 

Procedura przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu w związku z wejściem do strefy żółtej/czerwonej z powodu epidemii COVID-19

 

Procedury funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-COVID-19

Procedura przed wizytą w Poradni

 

Nauczanie domowe

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 do uzyskania zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego bądź  obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa) nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.  
Osoby zainteresowane taką formą edukacji (rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie)  składają wniosek onauczanie domowe do dyrektora  przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte i znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
a) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
b) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Podstawa prawna: pkt. 15) ppkt. 5  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DRUKI zamieszczony został wzór informacji do opisu funkcjonowania ucznia, który po szkole podstawowej planuje naukę w szkole branżowej I stopnia oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy albo podjęcie u pracodawcy przysposobienia do pracy. Opis taki jest niezbędny przy ubieganiu się w poradni o opinię wymaganą do zatrudnienia, gdy uczeń w danym roku kalendarzowym nie ukończy 15 roku życia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami traktującymi o ważnych, aktualnych kwestiach.

- Jak radzić sobie z lękiem?

- Gotowość szkolna.

- Jak się przygotować do szukania pracy?

- Nauczyciele - stres podczas pandemii.

- Dzieci lubią wiedzieć...

 

Z myślą o tegorocznych absolwentach przygotowaliśmy też materiały wspomagające wybory edukacyjno - zawodowe.

- Ósmoklasistów zapraszamy do wirtualnego poznania elbląskich szkół zawodowych

- Maturzystów do zaplanowania studiów.

 

MEN sformułował informacje o ochronie danych osobowych w związku ze zdalnym nauczaniem.

 

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego przygotowaliśmy dla Państwa materiał na temat motywowania dzieci do nauki. Zachęcamy do zapoznania się. W zakładce "Warto wiedzieć" są też inne ciekawe treści, między innymi - jak wspierać rozwój swojego dziecka.

 

W sytuacji kryzysu psychicznego przez całą dobę można zadzwonić na bezpłatny telefon Itaki, pod którym dyżurują psychoterapeuci, psychologowie i psychiatrzy (tel. 800 70 2222). Każdy uzyska tam wsparcie.

Informujemy również, że w związku z sytuację epidemiczną Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod numerem 730 822 320

 

 

Informacja o spotkaniach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW

I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy Państwa Psychologów i Pedagogów Szkolnych na spotkania sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020. Proponowane terminy, miejsce i tematyka spotkań:

  1. 13.11.2019 godz. 10.00 - IV LO, ul. H. Sienkiewicza 4 - "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, wymiana doświadczeń"
  2. 11.12.2019 godz. 10.00 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. J Bema 50 - "Doradztwo zawodowe na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - spotkanie z udziałem dr Magdaleny Glinieckiej - Rękawik oraz zebranie pytań do kuratora sądowego
  3. 12.02.2020 godz. 10 - PPP Nr 1, ul. Słoneczna 14 - "Spotkanie z sędzią Wydziału Rodzinnego" - jeżeli będzie możliwa taka data
  4. 18.03.2020 godz. 10 - SP 3, ul. Agrykola 6 - "Prezentacja zagadnienia uważności na podstawie programu „Uważność żabki"
  5. 15.04.2020 godz. 10 - Sp 12, ul. Zajchowskiego 12 - "Depresja uczniów" - spotkanie z psychiatrą lub psychoterapeutą
  6. 10.06.2020 godz. 10 - PPP1, ul. Słoneczna 14 - Zakończenie, podsumowanie

 

 

 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00