Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli gromadzonych w celu realizacji zadań statutowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, tel. 55 625-82-50;
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zadania statutowe Poradni nr 2 wynikają z przepisów dot. oświaty: ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/ w ustaw.
 3. Dane osobowe klientów są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym
  w przepisach prawa; w sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica/ opiekuna dziecka, pełnoletniego ucznia.
 4. Klientom Poradni nr 2, w szczególności rodzicom/ opiekunom niepełnoletnich dzieci, pełnoletnim uczniom korzystającym z usług Poradni, nauczycielom szkół i placówek, zapewnia się prawo dostępu i poprawiania danych osobowych.
 5. Nieudostępnienie danych niezbędnych do organizacji działań statutowych przez osoby uprawnione do korzystania z usług Poradni nr 2 jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z działań na rzecz
 6. Źródłem danych osobowych podlegających przetwarzaniu w Poradni są rodzice niepełnoletnich dzieci, pełnoletni uczniowie upoważnieni do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także szkoły i placówki oraz inne instytucje,
  w których dziecko korzysta z edukacji, opieki i wychowania.
 7. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni. Kasacja akt odbywa się po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.
 8. Poradnia gwarantuje dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym, że w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacja działań statutowych na rzecz konkretnej osoby.
 9. Dzieci i młodzież korzystający z usług Poradni nr 2 podlegają ochronie na zasadach określonych w Polityce ochrony dziecka.
 10. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Elblągu jest Pan Andrzej Wiśniewski email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci Poradni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Elblągu jest Pan Andrzej Wiśniewski   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 8:30