OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 2
W ELBLĄGU

W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ
OCHRONY DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA TERENIE ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK z rejonu działania poradni:

I. Poradnictwo indywidualne adresowane do pracowników pedagogicznych, opiekunów oraz rodziców.
II. Konsultacje specjalistyczne po obserwacji diagnozującej dziecka, grupy, klasy.
III. Udział specjalistów w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz zespołów wychowawczych.
IV. Zajęcia edukacyjne adresowane do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców w ramach następującej tematyki:
- Konwencja Praw Dziecka jako ochrona i zabezpieczenie dóbr najmłodszego pokolenia. - realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)
- Przemoc rówieśnicza. – realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Katarzyna Małkiewicz (psychoterapeuta, psycholog)
- Krzywdzenie dziecka – rodzaje, objawy, interwencja. – realizujący: Marta Ulanowska
- Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w internecie. Cyberprzemoc. – realizujący: Joanna Żbikowska (pedagog); Wojciech Rudnicki (psycholog)
- Ryzykowne zachowania seksualne u młodzieży. – realizujący: Marta Ulanowska
- Jestem kobietą, jestem mężczyzną. Przygotowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową do okresu dojrzewania. – realizujący: Urszula Łopaciuk
- Dorośli czy wieczne dzieci. Specyfika zachowań psychoseksualnych osób z niepełnosprawnością umysłową. – realizujący: Urszula Łopaciuk
- Handel ludźmi – zagrożenia. – realizujący: Beata Ragin (pedagog), Izabela Pyszkowska (pedagog)
- Praca z dzieckiem, które doznało krzywdzenia. – realizujący: Marta Ulanowska
- Nauczyciel jako interwent oraz osoba wspierająca dziecko i rodzinę w sytuacjach kryzysowych. – realizujący: Marta Ulanowska
- Praca z dziećmi przejawiającymi niepożądane, ryzykowane zachowania seksualne. – realizujący: Marta Ulanowska

V. Zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci, uczniów, podopiecznych w ramach następującej tematyki:
- Konwencja Praw Dziecka jako ochrona i zabezpieczenie dóbr najmłodszego pokolenia. - realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)
- Przemoc fizyczna i psychiczna. Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. – realizujący: Anna Lassmann (pedagog), Marta Słoniecka - Piotrowska (psycholog)
- Zmieniamy się z wiekiem. O bezpiecznym dojrzewaniu i dorastaniu. – realizujący: Urszula Łopaciuk (psycholog); adresaci: uczniowie młodsi lub z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
- Mądry start w intymny świat – o zdrowiu i bezpieczeństwie w relacjach intymnych. - realizujący: Urszula Łopaciuk (psycholog); adresaci: uczniowie starsi
- Ryzykowane zachowania seksualne we współczesnym świecie. - – realizujący: Marta Ulanowska
- Zapobieganie przemocy rówieśniczej. - realizujący: Małgorzata Zabiełło (psycholog), Małgorzata Wiśniewska (pedagog)
- Prawidłowa komunikacja w zespole klasowym -dlaczego tak wiele od niej zależy. – realizujący: Izabela Pyszkowska
- Zagrożenia bezpieczeństwa w internecie. Cyberprzemoc. – realizujący: Joanna Żbikowska (pedagog); Wojciech Rudnicki (psycholog)
- Handel ludźmi – zagrożenia. – realizujący: Beata Ragin (pedagog), Izabela Pyszkowska (pedagog)

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI:
I. Poradnictwo indywidualne adresowane do pracowników pedagogicznych, opiekunów oraz rodziców.
II. Konsultacje po obserwacji dziecka, grupy na terenie placówki oświatowej. – adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele
III. Konsultacje terapeutyczne adresowane do rodziców, opiekunów dzieci.
IV. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, problemowych.
V. Psychoterapia.
VI. Interwencja kryzysowa.
VII. Trening kompetencji rodzicielskich.

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00