Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poradnia2elblag.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 29.01.2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.03.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych, na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt telefoniczny. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią: 55 6258251 bądź za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, jakie treści chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich 30, od strony sąsiadujących budynków zniwelowana jest różnica wysokości między chodnikiem a podejściem do siedziby budynku, co jest dogodne dla osób poruszających się na wózkach, od strony wjazdu na teren osiedla są schody.

Drzwi wejściowe do budynku są zadaszone, ich otwarcie może wymagać wysiłku fizycznego z uwagi na wcześniej pełnioną funkcję – prowadziły do siedziby banku. Od drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody oznakowane kontrastową taśmą w miejscach mogących zagraża bezpieczeństwu – ogółem trzy podejścia. Klatka schodowa jest oświetlona światłem naturalnym i sztucznym.

Lokal poradni mieści się na piętrze, po lewej stronie klatki schodowej, na jednym poziomie. Po prawej stronie od drzwi wejściowych do poradni znajduje się sekretariat. Lada nie jest obniżona.

W placówce znajduje się dziewięć gabinetów specjalistycznych, rozplanowanych wzdłuż korytarza – w części bliższej wejścia powierzchnia manewrowa jest mniejsza niż w części oddalonej od drzwi wejściowych – nie zachowano minimalnych wymiarów 1,5 m x 1,5 m. Informacji o umiejscowieniu konkretnego gabinetu, w którym przewiduje się badanie bądź inne czynności statutowe, udzielają pracownicy sekretariatu, dyrektor oraz specjaliści. Przy drzwiach do gabinetów, które oznaczone są numerem, znajdują się plakietki informacyjne. Szerokość drzwi wejściowych do gabinetów, wysokości biurek i wielkość przestrzeni jest wystarczająca.

Dla osób z utrudnioną zdolnością samodzielnego poruszania się utrudnieniem może być gładka powierzchnia podłóg na korytarzu.

Nie ma osobnej toalety dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń toalety może utrudniać załatwienie potrzeb fizjologicznych osobom na wózkach inwalidzkich ze względu na przestrzeń w kabinie dla klientów. Umiejscowienie umywalek oraz podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi nie powinno powodować trudności w korzystaniu z nich.

Po lewej stronie od wejścia znajdują się tablice informacyjne – informacje sporządzone są z zastosowaniem czarnych liter na białym tle. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby poradni, po drugiej stronie jezdni przy ul. Kosynierów Gdyńskich znajdują się parking miejski z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja miejska

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Grobla św. Jerzego i Traugutta znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe.

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

W sytuacji zaistnienia konieczności zastosowania alternatywnych metod komunikacji porania podejmuje starania o pozyskanie tłumacza języka migowego. Do kontaktu tekstowego możliwe jest korzystanie z poczty e-mail (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź poprzez stronę poradni na facebooku.

Osoby potrzebujące tłumacza-przewodnika mogą zgłosić taką potrzebę z uprzedzeniem (przed wyznaczeniem terminu wizyty w poradni) telefonicznie, drogą mailową, bądź we wniosku o pomoc. W poradni nie wykorzystuje się pentli indukcyjnych, nie stosuje się tłumacza języka migowego do tłumaczenia treści zamieszczanych w na stronie internetowej poradni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku nie ma dźwiękowej sygnalizacji informującej o zagrożeniach ani urządzeń do sprowadzania osób poruszających się na wózku.. Stosowane jest powiadamianie głosowe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznego rozpoznania stanu w zakresie dostępności cyfrowej.

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00