Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci

Przeprowadzenie badań w poradni może odbyć się z inicjatywy rodzica/opiekuna prawnego lub zostać zaproponowane przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego z różnych powodów takich jak: trudności dydaktyczne, które zauważył nauczyciel, trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, czy trudności w zachowaniu lub mówieniu.

Po złożeniu w poradni wniosku o przeprowadzenie badań, na zaproponowanym przez poradnię druku przekazywana jest informacja o terminie badania. Dla dziecka informacja, że ma zgłosić się na badania do poradni może być zagadkowa, stresująca. Nie należy potęgować obaw dziecka. W celu wyjaśnienia powyższej sytuacji można zapoznać dziecko z informacjami zawartymi w zakładce „Jak przygotować się do badania ?– informacje dla dzieci/ uczniów”.

Zazwyczaj badanie składa się z 3 etapów:

Pierwszym z nich jest wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym. Opiekun prawny przynosi ze sobą dokument potwierdzający jego status. W przypadku, kiedy dziecko było już badane i placówka posiada jego dokumentację dokonuje się uzupełnienia wywiadu.

Drugim etapem jest badanie właściwe, kiedy to specjalista pracuje z dzieckiem, dziecko wykonuje różne zadania: odpowiada na pytania, rysuje, czyta teksty, wykonuje próby pisania pod kierunkiem psychologa, pedagoga lub logopedy.

Trzeci etap to ponowna rozmowa specjalisty z rodzicem bądź opiekunem prawnym.

Przed wizytą w poradni warto odświeżyć sobie informacje dotyczące przebiegu ciąży, sytuacji okołoporodowej oraz stanu zdrowia dziecka tuż po urodzeniu. Można zabrać ze sobą książeczkę zdrowia, gdzie znajdują się te informacje. Osoba przeprowadzająca wywiad będzie również pytała o przebieg rozwoju dziecka, przebyte choroby, obecny stan zdrowia, powód zgłoszenia do poradni. Niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym przeprowadzenie badania jest zaopatrzenie dziecka w okulary czy aparat słuchowy w sytuacjach, kiedy wymaga tego jego stan zdrowia. Złe samopoczucie fizyczne dziecka może negatywnie wpływać na przebieg badania i osiągane wyniki. Z tego powodu w przypadku, gdy dziecko przed zaplanowanym badaniem zachoruje (gorączkuje, kaszle, ma katar) należy zadzwonić do sekretariatu poradni i zmienić termin badania. Badanie należy przeplanować również w sytuacji, gdy kończyna górna jest w gipsie lub czasowo unieruchomiona bez względu na to czy jest to prawa, czy lewa ręka. Należy zadbać również o podstawowe zasady higieny: czyste ręce, ubranie, chusteczkę higieniczną. W przypadku zgłoszenia dziecka z powodu trudności dydaktycznych uczeń zabiera ze sobą na badanie zeszyty z przedmiotów, których nauka sprawia mu trudność.

Po zakończeniu badania przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym na temat przebiegu badań, wstępnych obserwacji specjalisty.

Na podstawie badania może być sporządzona opinia.

Opracowała: Anna Leibner, psycholog PPP nr 2 w Elblągu

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00