W dniu 8 grudnia 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała projekt adresowany do szkół zawodowych naszego województwa. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu i władz wojewódzkich, dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedstawiciele instytucji rynku pracy. Pan Rektor przedstawił korzyści, jakie wynikną dla szkół zawodowych z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Są nimi: poszerzenie liczebności doradców zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy ukończą nieodpłatne studia podyplomowe, poszerzenie zakresu kompetencji u doradców edukacyjno – zawodowych dzięki organizacji dodatkowych form doskonalenia adresowanych do tej grupy specjalistów szkolnych, powstanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w szkołach oraz profesjonalizacja działań z zakresu doradztwa dzięki ukierunkowanemu wsparciu obszaru pracy szkół. Ponadto wypracowana zostanie baza danych o instytucjach i osobach zajmujących się doradztwem zawodowym, co ma ułatwić przepływ informacji, umożliwić tworzenie sieci wsparcia.

Projekt potrwa do 31 marca 2022 r. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 8:30