Bezpieczny powiat 2013

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Pasłęku w ramach programu Bezpieczny Powiat odbyła się VIII Konferencja Powiatowa. Tematyka tegorocznej konferencji oscylowała wokół problemów zdrowia psychicznego i zagrożeń w tym zakresie wynikających z najnowszych osiągnięć komunikacyjnych, zwłaszcza z technologii internetowej.

Konferencję rozpoczęło przedstawienie „Facebóg” przygotowane przez uczennice z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym przybliżające tematykę nadużywania nowoczesnych sposobów komunikacji. Przedstawienie miało bardzo silny wydźwięk: główna bohaterka uwikłana w relacje wirtualne zabiła człowieka … w sobie.

Po przedstawieniu wystąpiła pani Małgorzata Zabiełło, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu. Wykład pani Zabiełło nosił tytuł „Wpływ mediów społecznościowych na życie psychiczne”. Nasza Koleżanka mówiła o nowych mediach oraz o zagrożeniach, jakie te media za sobą niosą. Z perspektywy „cyfrowych tubylców”, czyli osób urodzonych w dobie Internetu oraz „cyfrowych imigrantów”, czyli ludzi, którzy wychowywali się bez dostępu do sieci zobrazowała sposoby wykorzystywania i traktowania technologii cyfrowej. Swój wykład pani Zabiełło zakończyła ankietą, dzięki której każdy uczestnik konferencji mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w jego życiu technologia komputerowa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia psychicznego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, którzy omówili temat bezpiecznych przestrzeni oraz prawne aspekty cyberprzemocy. Przedstawione zostały też wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkołach powiatu elbląskiego; jak co roku wyniki ankiet przedstawiła pani Marcelina Tatarynowicz z Poradni w Pasłęku.

Konferencję podsumowała pani Gabriela Effenberg, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Elbląskiego, która zaprezentowała działania na rzecz bezpieczeństwa podejmowane w szkołach i placówkach w mijającym roku oraz oczekiwania szkół i placówek w zakresie wsparcia starań na rzecz bezpieczeństwa. 

Skip to content