Seminarium 2014

          W dniu 24 marca 2014 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne poświęcone diagnozie i zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnościami w obszarze narządu słuchu. Inicjatorami przedsięwzięcia były elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Do współpracy zaprosiliśmy Szkołę Podstawową nr 14 w Elblągu, gdzie funkcjonują klasy dla dzieci …

Seminarium 2014 Read More »