Kompleksowe wspomaganie

Zasady organizacji wsparcia placówek przez ppp2 w elblągu

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o zasadę dobrowolności. W związku z tym ubieganie się o wsparcie następuje na pisemny wniosek o zainteresowaniu tą formą wsparcia złożony przez przedszkole, szkołę lub placówkę, zwanych dalej placówką, w którym wyrażona jest potrzeba wsparcia i wola doskonalenia jakości pracy – wzór wniosku zał. nr …

Zasady organizacji wsparcia placówek przez ppp2 w elblągu Read More »

Skip to content