• Wzór informacji do opisu funkcjonowania ucznia, który po szkole podstawowej planuje naukę w szkole branżowej I stopnia oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy albo podjęcie u pracodawcy przysposobienia do pracy – doc  pdf
 • Wniosek rodzica o badanie w celu wydania opinii – doc  pdf
 • Wniosek rodzica o wydanie orzeczenia – doc   pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego – doc   pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego – doc   pdf
 • Wniosek dyrektora o badanie dziecka/ucznia – doc  pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – doc  pdf
 • Oświadczenie dyrektora placówki dotyczące wspomagania przedszkoli, szkół, placówek przez pracowników poradni – doc pdf

Druki do sporządzania informacji/opinii o dziecku/uczniu przez szkoły/ placówki (zał. do wniosków):

 • Ukierunkowanie dla korzystających z wzrcowych informacji/ opinii o uczniu/ dzieckudoc  pdf
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego – dziecko niepełnosprawne – doc  pdf
 • Orzeczenie do nauczania indywidualnego – doc  pdf
 • Opinia dla dziecka do 5 roku życia – doc  pdf
 • Trudności szkolne w klasach I – III – doc  pdf
 • Trudności w czytaniu od klasy IV – doc  pdf
 • Trudności w matematyce od klasy IV – doc  pdf
 • Dziecko zdolne – doc  pdf
 • Problemy emocjonalne, zdrowotne – doc  pdf
 • Problemy wychowawcze – doc  pdf
 • Trudności w mówieniu – doc  pdf
 • Wniosek o objęcie terapią – doc  pdf
Skip to content