Goście z Wielkiej Brytanii

W związku z realizacją projektu „Rozwinąć skrzydła”, który Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu realizuje w ramach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w dniu dzisiejszym – 21.03.2017 r. odwiedziła nas grupa nauczycieli z Lincoln z Wielkiej Brytanii. Wizyta ta była odpowiedzią na nasze zaproszenie, które złożyłyśmy goszczącym nas szkołom podczas pobytu w Anglii, co miało miejsce na przełomie stycznia i lutego 2017 r.

Podczas spotkania przedstawiłyśmy szczegółowo specyfikę pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce. Dla naszych gości był to bardzo ciekawy wątek ponieważ w systemie edukacji w Wielkiej Brytanii nie ma tego typu instytucji co nasza. W Anglii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych diagnozowane są w ramach opieki organizowanej przez lokalny samorząd skupiającej lekarzy i psychologów. W wielu aspektach diagnoza szkolna ma raczej funkcjonalny, w polskim rozumieniu, charakter i przeprowadzana jest przez nauczyciela. Wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym organizowanie jest przede wszystkim przez asystentów nauczycieli (nawet czterech w jednej klasie) oraz nauczycieli kształcenia specjalnego, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Są też organizowane zajęcia dodatkowe mające walory reedukacyjne i wspierające dziecko w nauce bieżącej.

Warto wiedzieć, że każda ze szkół stosowanie do swoich potrzeb zatrudnia sztab osób (koordynatorów, prefektów, mentorów), których zadaniem jest pomoc dzieciom i ich rodzinom, ale też np. pilotowanie frekwencji. Do tych osób należą asystenci nauczycieli, indywidualizujący pracę z uczniem, ale też specjaliści wspomagający np. dziecko – obcokrajowca w adaptacji w nowej szkole. Specjaliści ci niejednokrotnie pełniący rolę asystentów rodziny, wspierają rodziny pomagając np. emigrantom w znalezieniu mieszkania, w organizacji pomocy materialnej, w wypełnianiu dokumentów, jeśli rodzice nie władają językiem angielskim, ukierunkowują i wspierają w walce z uzależnieniami czy chorobą. Współdziałając z innymi służbami mają za zadanie zapobiegać szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu rodziny, a w konsekwencji dziecku.

W szkołach zatrudniani są również doradcy zawodowi – osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem w zakresie procesu doradczego. Natomiast psychologowie i logopedzi są zatrudnieni w ramach służby zdrowia, podobnie jak pediatrzy. Wydaje się, że dostępność do tych specjalistów w Anglii jest ograniczona. Kierowanie dziecka do psychologa uwarunkowane jest istotnym zaburzeniem, np. podejrzeniem autyzmu, czy zespołu Aspergera. Logopedzi jako konsultanci bywają w szkołach raz w miesiącu i raczej nie prowadzą z uczniami terapii. Dostępność do specjalistów w Polsce bardzo podobała się nauczycielom z Wielkiej Brytanii, gdyż oni nie mają tak szerokiego i wieloaspektowego

Skip to content