Rodzina – tu wszystko się zaczyna

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZADANIEM DOMU I SZKOŁY – KONFERENCJA

            17 maja 2016 r. w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyła się konferencja, której organizatorami były Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne nr 1 i Nr 2 oraz Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu. Hasłem tegorocznych obchodów jest: Rodzina – tu się wszystko zaczyna, a konferencja nosiła tytuł: Ochrona zdrowia psychicznego dzieci zadaniem rodziny i szkoły.

W ramach konferencji odbyły się zarówno wykłady jak i warsztaty związane tematycznie z problematyką funkcjonowania rodziny. Słuchacze mieli okazję poznać problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – widziane okiem lekarza psychiatry, a zaprezentowała je psychiatra dziecięcy Anna Ananicz. O dobrostanie psychicznym rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mówił prof. dr hab. Amadeusz Krause, wskazując na znaczenie komunikacji w rodzinie. Psycholog Wojciech Rudnicki przybliżył słuchaczom problemy ochrony przed cyberprzemocą, przed takim bowiem wyzwaniem coraz częściej stają rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Natomiast dr Joanna Nowak zaprezentowała wykład ujmujący współczesne dzieciństwo w aspekcie wytworów ” kultury szybkostrzelnej”. Wystąpienia podsumowała pani Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu, która zaakcentowała te treści, które stanowiły motyw wiodący poszczególnych wykładów

W drugiej części specjaliści obu poradni psychologiczno-pedagogicznych przeprowadzili warsztaty skierowane do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz studentów. Pedagodzy i psycholodzy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 poprowadzili warsztaty: Sposoby radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych – prowadzące: Katarzyna Małkiewicz i Marta Słoniecka – Piotrowska oraz Pomocne i niepomocne reakcje rodziców w relacjach z dziećmi – realizacja: Elżbieta Krupska i Małgorzata Charkiewicz. Z kolei warsztaty zaproponowane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 to: Skuteczne „narzędzia” w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, realizowany przez Magdalenę Kaczorowską – Kraj i Marię Kołodziejską oraz Czy to już lęk, czy jeszcze nieśmiałość – jak być rodzicem, nauczycielem, wychowawcą dziecka z problemami lękowymi, prowadzony przez Kamilę Tońską.

Z naszych szacunków wynika, że wykładom przysłuchiwało się ponad 160 osób, a ponad 50 osób skorzystało z warsztatów.

Konferencji towarzyszyła także ekspozycja najnowszych publikacji i opracowań związanych z tematyką wystąpień i warsztatów, a przygotowana przez pracowników Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu. Wśród prezentowanych książek i opracowań znalazły się przede wszystkim te dotyczące relacji w rodzinie, cyberprzemocy, świata wirtualnego, zaburzeń w zachowaniu oraz problemów rozwojowych dzieci i młodzieży.

W uzupełnieniu konferencji w holu Instytutu Pedagogiczno-Językowego zorganizowano wystawę prac plastycznych związanych tematycznie z rodziną. Ekspozycja składa się z prac dzieci 5-6-letnich z Przedszkola Nr 18 w Elblągu, wykonanych samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Rysunki ukazują rodzinę oczyma dzieci, znaczenie relacji w rodzinie, wspólnie spędzanego czasu i zabawy.

Zdjęcia z konferencji obejrzeć można na stronie: http://www.pwsz.elblag.pl/8407.html

Skip to content