Seminarium 2014

          W dniu 24 marca 2014 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne poświęcone diagnozie i zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnościami w obszarze narządu słuchu.

Inicjatorami przedsięwzięcia były elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Do współpracy zaprosiliśmy Szkołę Podstawową nr 14 w Elblągu, gdzie funkcjonują klasy dla dzieci z niepełnosprawnościami słuchu i mowy oraz jako metoda nauczania stosowane są fonogesty, Stowarzyszenie Integracji Osób Głuchych i Niedosłyszących SIGN w Elblągu skupiające osoby głuche i ich rodziny i Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, zawsze chętnie wspomagającą inicjatywy oświatowe wiedzą na temat zasobów, które wesprzeć mogą proces wychowania i kształcenia.

W seminarium udział wzięli pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych z Elbląga, Braniewa, Bartoszyc, Iławy, Lidzbarka Warmińskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Ornety, Pasłęka, zainteresowani nauczyciele oraz kierunków pedagogicznych, ogółem około 80 osób. Honorowymi gośćmi byli: pani dyrektor Halina Uźluk, przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, który objął naszą inicjatywę swoim patronatem uznając, że jego problematyka koresponduje z jednym z priorytetowych kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2013/2014 oraz pani dr Irena Sorokosz, prorektor PWSZ w Elblągu, dzięki której mogliśmy skorzystać z gościnności uczelni.

Celem naszego przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy o problemach kształcenia specjalnego wśród pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz upowszechnienie przykładów rozwiązań metodycznych, organizacyjnych, a także dobrych praktyk dotyczących diagnozy i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z słabosłyszących i niesłyszących. Podczas spotkania poruszono zostały następujące zagadnienia:

1. Fizjologia i patologia słuchu – medyczne uwarunkowania niepełnosprawności – wystąpienie lekarza laryngologa, pani dr Izabeli Pyrzowskiej.

2. Procedura i efekty badań przesiewowych z zastosowaniem platformy „Słyszę” w diagnozie niepełnosprawności narządu słuchu – wystąpienie logopedy, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu, pani Marzeny Kosowskiej – Firer.

3. Warunki organizacji kształcenia specjalnego na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami narządu słuchu w aspekcie prawnym – wystąpienie dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, pani Joanny Żbikowskiej.

4. Prezentacja zasobów dydaktycznych wspierających proces kształcenia przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu panią Beatę Turulską.

5. Rozwiązania metodyczne w kształceniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących – wystąpienia nauczycieli surdopedagogów pracujących w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu, pani Lucyny Brzezińskiej, Małgorzaty Bartoszewskiej i Sylwii Kobus.

6. Doświadczenia edukacyjne osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, selfadwokatów ze Stowarzyszenia SIGN w Elblągu, pani Daria Dawidczyk i pana Łukasz Stachecki.

7. Głusi – język – komunikacja – wystąpienie pani Anny Garbarskiej – Werner, przedstawiciela i tłumacza osób głuchych.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz wymiany informacji między sobą.

Wszystkim prelegentom i gościom dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu.

Skip to content