Z wizytą w “Krasnalu” 27 marca 2017 r.

Na zaproszenie pani dr Joanny Drewnowskiej kierującej Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Terapuetycznym w Elblągu, popularnie nazywanym Krasnalem, mieliśmy możliwość poznać ofertę i metody pracy placówki skierowana do dzieci o szeroko rozumianych specjalnych potrzebach rozwojowych. Oferta Krasnala realizowana jest w oparciu o fundusze NFZ. Aby skorzystać z pomocy: zajęć indywidualnych, grupowych, spotkań z logopedami, psychoogami, terapeutami, konieczne jest więc posiadanie stosownego skierowania.

Skip to content