Promocja szkolnictwa branżowego i zmian w kształceniu zawodowym – Elbląg, 18.02.2020 r.

W dniu 18 lutego 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu odbyło się seminarium promujące kształcenie branżowe. Organizatorami spotkania, na które zaproszono pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji wspierających szkoły i placówki, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezydent Elbląga.

W ramach spotkania przedstawiono zostały podstawy prawne działań doradczych: prelegentka, Pani Małgorzata Wendorff- Karólewska z Bartoszyc uczyniła to z wielką swadą, czyniąc treści przejrzystymi i przyjaznymi dla wszystkich słuchaczy.

Kolejny prelegent, Pani Krystyna Grochowska, kierownik kształcenia zawodowego z jednej ze szkół elbląskich, podjęła kwestię trafności uczniowskich decyzji edukacyjno-zawodowych. Zgłosiła postulat poszerzenia współpracy szkół podstawowych w procesie doradczym z rodzicami uczniów na rzecz uwzględniania przy wyborze zawodu nie tylko aspiracji i marzeń dziecka o szkole i zawodzie, ale też jego zdrowia i osobowości.

Pani Agnieszka Rańcia z firmy Meble Wójcik, a następnie Pani metodyk Anna Więckowska ukazały wagę osobistego poznania świata pracy przez młodzież, co umożliwiają wycieczki zawodoznawcze. Obie panie proponowały realizację tego zadania w ramach projektu „Laboratorium. Mój profil”.

Ofertę wsparcia szkół przez różne placówki i instytucje zaprezentowała Pani Anna Stoltmann-Stefaniak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, koordynująca w Elblągu wspomaganie doradców zawodowych. W ramach swojego wystąpienia Pani Koordynator przywołała wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!” - wskazała na wnioski z ankiet przeprowadzonych w kl. I szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

W kolejnym punkcie przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych, Pani Anna Małecka, zaprezentowała specyfikę i korzyści  dualnego systemu nauczania, gdzie uczeń odbywa praktyki u rzemieślnika, a także informacje o umowach tego dotyczących i  na temat uzyskiwanego statusu czeladnika.

Pani Dorota Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, multimedialnie, bo z wykorzystaniem filmu, pokazała dostępne uczniom warianty kształcenia zawodowego, a także trendy na rynku pracy, ofertę elbląskich szkół zawodowych oraz szereg kwestii formalnych związanych z rekrutacją i edukacją zawodową.

Na zakończenie Panie wizytator Joanna Poźnikiewicz i Beata Kulesza, zwracając uwagę na potrzebę zmian strukturze, organizacji i w myśleniu o kształceniu zawodowym, dokonały zaprezentowały informacje o szkolnictwie branżowym II stopnia, szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Seminarium było nie tylko świetną sposobnością poszerzenia i uporządkowania wiedzy o sprawach bieżących, a także okazją do dyskusji i dywagacji tematycznych, które wzmocniono niespodzianką: możliwością odbycia wycieczki zawodoznawczej po nowych obiektach elbląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

 

Informacja o spotkaniach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW

I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy Państwa Psychologów i Pedagogów Szkolnych na spotkania sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020. Proponowane terminy, miejsce i tematyka spotkań:

  1. 13.11.2019 godz. 10.00 - IV LO, ul. H. Sienkiewicza 4 - "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, wymiana doświadczeń"
  2. 11.12.2019 godz. 10.00 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. J Bema 50 - "Doradztwo zawodowe na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - spotkanie z udziałem dr Magdaleny Glinieckiej - Rękawik oraz zebranie pytań do kuratora sądowego
  3. 12.02.2020 godz. 10 - PPP Nr 1, ul. Słoneczna 14 - "Spotkanie z sędzią Wydziału Rodzinnego" - jeżeli będzie możliwa taka data
  4. 18.03.2020 godz. 10 - SP 3, ul. Agrykola 6 - "Prezentacja zagadnienia uważności na podstawie programu „Uważność żabki"
  5. 15.04.2020 godz. 10 - Sp 12, ul. Zajchowskiego 12 - "Depresja uczniów" - spotkanie z psychiatrą lub psychoterapeutą
  6. 10.06.2020 godz. 10 - PPP1, ul. Słoneczna 14 - Zakończenie, podsumowanie

 

 

 

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 8:30