Kadra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu

Dyrektor:
Wojciech Rudnicki –
doradca zawodowy, psycholog, socjoterapeuta
 
Pracownicy pedagogiczni:
Magdalena Angielczyk – logopeda, neurologopeda, kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki
Barbara Kaleta – Biegajewska – pedagog
Anastazja Boguś – pedagog specjalny
Paulina Niziurska Fudyma – pedagog, socjoterapeuta
Marzena Karman – logopeda, neurologopeda, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki
Dominika Karpińska – Czurak – psycholog
Anetta Krajewska – logopeda, neurologopeda
Elżbieta Krupska – pedagog, specjalista terapii uzależnień, kwalifikacje w zakresie resocjalizacji
Barbara Jagielska – psycholog, specjalista w dziedzinie psychotraumatologii
Anna Leibner – Zięba – psycholog, psychoterapeuta
Anna Lassmann – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny
Urszula Łopaciuk – psycholog
Katarzyna Małkiewicz – psycholog, psychoterapeuta
Elżbieta Parzych – Kurkiewicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej
Izabela Pyszkowska – pedagog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych, kwalifikacje do terapii pedagogicznej
Beata Ragin – pedagog, doradca zawodowy
Marta Słoniecka – Piotrowska – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Karolina Ujazda – psycholog, kwalifikacje w zakresie seksuologii i psychologii klinicznej, psychoterapeuta
Marta Ulanowska – psycholog, kwalifikacje w zakresie seksuologii i psychologii klinicznej
Beata Wesołowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
Małgorzata Wiśniewska – pedagog, terapeuta pedagogiczny
Małgorzata Zabiełło– psycholog, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki

Lekarze:
Aleksandra Przybyła – lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych
 
Pracownicy administracji i obsługi:
Dagmara Grudziąż – sekretariat
Anna Słoniecka – sekretariat
Wojciech Słoniecki – obsługa
Małgorzata Kun – obsługa

Skip to content