Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu

Dyrektor:

Wojciech Rudnicki - doradca zawodowy, psycholog, socjoterapeuta

 

Pracownicy pedagogiczni:

Magdalena Angielczyk - logopeda, neurologopeda, kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki

Małgorzata Charkiewicz - psycholog, specjalista w dziedzinie psychotraumatologii

Barbara Kaleta-Biegajewska - pedagog

Marzena Karman - logopeda, neurologopeda, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki

Dominika Karpińska - psycholog

Anetta Krajewska - logopeda, neurologopeda

Elżbieta Krupska - pedagog, specjalista terapii uzależnień, kwalifikacje w zakresie resocjalizacji

Barbara Jagielska - psycholog, specjalista w dziedzinie psychotraumatologii

Anna Leibner- Zięba - psycholog, psychoterapeuta

Anna Lassmann - surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

Urszula Łopaciuk - psycholog

Katarzyna Małkiewicz - psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Parzych-Kurkiewicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej

Izabela Pyszkowska - pedagog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych, kwalifikacje do terapii pedagogicznej

Beata Ragin - pedagog, doradca zawodowy

Marta Słoniecka - Piotrowska - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Karolina Ujazda - psycholog, kwlifikacje w zakresie seksuologii i psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Marta Ulanowska - psycholog, kwalifikacje w zakresie seksuologii i psychologii klinicznej

Beata Wesołowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny

Małgorzata Wiśniewska - pedagog, terapeuta pedagogiczny

Małgorzata Zabiełło - psycholog, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki

Joanna Żbikowska -  pedagog, kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, doradztwa zawodowego

Lekarze:

  Aleksandra Przybyła - lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Dagmara Grudziąż - sekretariat

Anna Słoniecka - sekretariat

Wojciech Słoniecki - obsługa

Małgorzata Kun - obsługa

Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00