U progu edukacji zawodowej

W dniu  07 listopada 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu z inicjatywy Pani dr Magdaleny Glinieckiej – Rękawik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu odbyło się seminarium poświęcone problemom edukacji zawodowej i rozwoju młodzieży 14-15 – letniej. Nasza Poradnia uczestniczyła w realizacji tego przedsięwzięcia.

W seminarium udział wzięło ponad 40 osób: doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół i placówek, wychowawcy klas, pedagodzy i psychologowie szkolni, przedstawiciele administracji szkolnej. W okoliczności, które zainspirowały do zorganizowania spotkania wprowadziła Pani dr Danuta Oleksiak, dyrektor W-M ODN w Elblągu. Następnie Pan Krzysztof Stasiak, konsultant ds. przedmiotów zawodowych, omówił aspekty prawne związane z praktyczną nauka zawodu uczniów młodocianych. Kolejny punkt, przedstawienie problemów rozwojowych dzieci 14-15-letnich, przedstawiła Pani Joanna Żbikowska z naszej Poradni. Informacje ważne z perspektywy problemów diagnozy uczniów, zwłaszcza 13-14-latków rozpoczynających naukę zawodu, zobrazowała pani Gliniecka – Rękawik.

Kolejną częścią spotkania była dyskusja, w której cenne uwagi wnieśli m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaproszeni na seminarium, Panie Joanna Poźnikiewicz i Beata Kulesza.

Seminarium zakończyło się sformułowaniem wniosków i rekomendacji przydatnych do tworzenia spójnej strategii postępowania związanego z wyborami zawodowymi dokonywanymi przez dzieci kończące szkoły podstawowe i podejmujące naukę w ponadpodstawowych szkołach zawodowych.

Materiały prezentowane podczas seminarium dostępne są w zakładce WARTO WIEDZIEĆ. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Skip to content