marzec 2016

Bezpieczny powiat 2016

Tematyka tegorocznej, XI konferencji powiatowej „Bezpieczny powiat”, koncentrowała się na rozwiązaniach, które można wprowadzić, aby poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów szkół w powiecie elbląskim było wyższe niż dotychczas. Wielość działań podejmowanych w szkołach i placówkach na rzecz bezpieczeństwa dowodzi, że jest ono przedmiotem szczególnej troski, tym niemniej osiągany, wysoki efekt nie może w pełni zadawalać i …

Bezpieczny powiat 2016 Read More »

Seminarium 2016

Diagnoza i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnychucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki – III seminarium poradni psychologiczno – pedagogicznych W czwartek, 14 kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne adresowane do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w województwie warmińsko – mazurskim: w Braniewie, …

Seminarium 2016 Read More »

Skip to content