Seminaria dla ppp

Seminarium 2016

Diagnoza i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnychucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki – III seminarium poradni psychologiczno – pedagogicznych W czwartek, 14 kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne adresowane do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w województwie warmińsko – mazurskim: w Braniewie, …

Seminarium 2016 Read More »

Seminarium 2015

Seminarium poświęconego problematyce diagnozy i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami narządu wzroku. W dniu 17 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu we wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Elblągu zorganizowaliśmy seminarium tematyczne poświęcone problemom diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Wsparcia organizacyjnego udzieliła PWSZ w Elblągu. …

Seminarium 2015 Read More »

Seminarium 2014

          W dniu 24 marca 2014 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się seminarium tematyczne poświęcone diagnozie i zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnościami w obszarze narządu słuchu. Inicjatorami przedsięwzięcia były elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Do współpracy zaprosiliśmy Szkołę Podstawową nr 14 w Elblągu, gdzie funkcjonują klasy dla dzieci …

Seminarium 2014 Read More »

Skip to content