Seminarium 2015

Seminarium poświęconego problematyce diagnozy i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

W dniu 17 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu we wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Elblągu zorganizowaliśmy seminarium tematyczne poświęcone problemom diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Wsparcia organizacyjnego udzieliła PWSZ w Elblągu.

Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

W seminarium wzięli udział pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych z rejonu elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, specjaliści szkolni pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami wzroku, studenci i pracownicy akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Na listę obecności wpisało się osób.

Seminarium poprowadziły panie Joanna Gawlicka i Joanna Żbikowska, dyrektorki poradni elbląskich. W ramach seminarium głos zabrali zaproszeni goście:

            W drugiej części seminarium wystąpili pracownicy elbląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych, osoby zawodowo związane z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością widzenia.

Pani Urszula Kopeć, tyflopedagog z PPP nr 1 w Elblągu, omówiła przebieg procesów rozwojowych u dziecka z problemami widzenia, wskazała też dostępne metody stosowane w diagnozie tej grupy dzieci i młodzieży.

Pani Anna Lassmann z PPP nr 2 wygłosiła wykład pt. „Rewalidacja ucznia z niepełnosprawnością widzenia jako forma jego wsparcia w rozwoju i edukacji”.

Pani Łucja Semczuk z PPP nr 1 z perspektywy doradcy zawodowego przedstawiła sytuację ucznia z wadą wzroku w szkole i na rynku pracy.

Pani Izabela Pyszkowska zapoznała zgromadzonych z ideą trenera pracy jako rozwiązania mogącego sprzyjać podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością widzenia.

Seminarium zakończyła prezentacja wybranych pozycji z literatury przedmiotu przygotowana przez panią Beatę Turulską, pracownika Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Wszystkim prelegentom serdeczne podziękowania za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Skip to content