maj 2017

O doświadczeniach z wyjazdu studyjnego w gronie studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

W dniu 22 maja 2017 r. naszą Poradnię odwiedziły studentki III roku pedagogiki opiekuńczej i pomocy  rodzinie wraz z opiekunem grupy panią Bożeną Rokicką, reprezentującą PWSZ w Elblągu. Głównym powodem wizyty studentem była chęć zapoznania się studentek z działalnością poradni psychologiczno – pedagogicznej. Prezentacja zakresu działania placówki, zasad organizacji wsparcia oraz rozwiązań merytorycznych, które proponujemy …

O doświadczeniach z wyjazdu studyjnego w gronie studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Read More »

Zasady organizacji wsparcia placówek przez ppp2 w elblągu

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o zasadę dobrowolności. W związku z tym ubieganie się o wsparcie następuje na pisemny wniosek o zainteresowaniu tą formą wsparcia złożony przez przedszkole, szkołę lub placówkę, zwanych dalej placówką, w którym wyrażona jest potrzeba wsparcia i wola doskonalenia jakości pracy – wzór wniosku zał. nr …

Zasady organizacji wsparcia placówek przez ppp2 w elblągu Read More »

Z wizytą w “Krasnalu” 27 marca 2017 r.

Na zaproszenie pani dr Joanny Drewnowskiej kierującej Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Terapuetycznym w Elblągu, popularnie nazywanym Krasnalem, mieliśmy możliwość poznać ofertę i metody pracy placówki skierowana do dzieci o szeroko rozumianych specjalnych potrzebach rozwojowych. Oferta Krasnala realizowana jest w oparciu o fundusze NFZ. Aby skorzystać z pomocy: zajęć indywidualnych, grupowych, spotkań z logopedami, psychoogami, terapeutami, konieczne jest …

Z wizytą w “Krasnalu” 27 marca 2017 r. Read More »

Skip to content