O doświadczeniach z wyjazdu studyjnego w gronie studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

W dniu 22 maja 2017 r. naszą Poradnię odwiedziły studentki III roku pedagogiki opiekuńczej i pomocy  rodzinie wraz z opiekunem grupy panią Bożeną Rokicką, reprezentującą PWSZ w Elblągu.

Głównym powodem wizyty studentem była chęć zapoznania się studentek z działalnością poradni psychologiczno – pedagogicznej. Prezentacja zakresu działania placówki, zasad organizacji wsparcia oraz rozwiązań merytorycznych, które proponujemy naszym klientom stała się doskonałą sposobnością, aby opowiedzieć, jak w szkołach i placówkach angielskich zorganizowana jest opieki i wsparcia rodzin emigrantów, zagrożonych niepełnosprawnością czy wykluczeniem społecznym oraz dzieci z tych rodzin.

Nasza prezentacja spotkała się w szczególnym zainteresowaniem, gdyż w dużej mierze odnosiła się do zadań zawodowych  przyszłych asystentek rodziny, pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych, dostarczając innej niż znana nam perspektywy niesienia wsparcia. Okazało się też, że dzięki naszym informacjom można było porozmawiać o tym, jakie umiejętności czy kompetencje warto rozwijać, aby być kompetentnym, sprawczym, skutecznym pracownikiem.

Skip to content