Bezpieczny powiat 2012

W dniu 14 grudnia 2012 r. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu wzięli udział w VII Powiatowej Konferencji „Bezpieczna szkoła”, zorganizowanej w Zespole Szkół w Pasłęku.

Podczas spotkania mieliśmy możliwość wysłuchania referatu pt. „Bezpieczne dorastanie – profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”. Omówienia problemu dokonała Pani Bernadetta Jabłońska, specjalista ds. edukacji i terapii psychoseksualnej, biegła sądowa Sądu Okręgowego w Olsztynie, dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny  w Olsztynie. Temat wystąpienia korespondował z zagadnieniami, które w ubiegłym roku szkolnym Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty kontrolował w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego i które – jak się wydaje, stanowić powinny istotny wątek działań na rzecz bezpieczeństwa.

W trakcie konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, zaprezentowane zostały wyniki badań poziomu bezpieczeństwa, które co roku realizuje się wśród uczniów I i II klas gimnazjów oraz w klasach I i II szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego. Prezentacji danych dokonała Pani Marcelina Tatarynowicz, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku. Dowiedzieliśmy się, że badaniami objęto 1224 uczniów z 15 szkół i że wynika z nich, że poziom poczucia bezpieczeństwa utrzymuje się na tym samym co w roku ubiegłym, stosunkowo wysokim poziomie. Badania dowodzą, że nadal dominującą formą przemocy w szkołach jest agresja słowna, czyli wyzwiska, przytyki, dokuczanie. Tym co niepokoi jest fakt, że aż 58% badanych nie stanęło w obronie osób krzywdzonych, a 67% świadków przemocy nie powiadomiło nikogo o naruszeniu bezpieczeństwa innych osób.

Kolejny prelegent, nadkomisarz Artur Kłapouchy z Wydziału Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przedstawił informacje na temat programów prewencyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejską Policji w Elblągu. Szczegółowo omówił propozycje działań adresowanych do różnych grup odbiorców, zachęcając do korzystania z nich obecnych na sali przedstawicieli szkół i placówek oświatowych.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Gabriela Effenberg, Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. Pani Naczelnik zapoznała nas z działaniami podejmowanymi w roku 2012 w ramach programu „Bezpieczna szkoła” w szkołach i placówkach powiatowych. Źródłem informacji były sprawozdanie przedłożone przez poszczególne podmioty. W sprawozdaniach tych poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zapewniające pomoc i wsparcie placówkom powiatowym, a więc także nasza Poradnia, wymieniano jako ważnego partner w działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dziękując za dostrzeganie naszej roli serdecznie dziękujemy jednocześnie za zaproszenie na konferencję. Liczymy na dalszą, pomyślną współpracę.

Skip to content