Kiedy dziadkowie pełnią rolę rodziców

Konsultacje dla babć, dziadków i opiekunów dzieci – „Kiedy dziadkowie pełnią role rodziców”

W ramach XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny dniach 20, 21, 22 maja 2015 r.w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu odbyły się konsultacje dla babć, dziadków i opiekunów dzieci, zastępujących na stałe albo czasowo rodziców.

Z konsultacji skorzystali zarówno dziadkowie pomagający rodzicom w procesie wychowawczym, jak i osoby, które pełnią rolę głównego opiekuna dziecka pod nieobecność rodziców, na przykład dziadkowie będący rodzicami zastępczymi, rodzice rodziców, którzy gracują za granicą i pod opieką niezastąpionych dziadków pozostawili swoje pociechy.

Problemy, które zgłaszali nasi klienci dotyczyły zarówno organizacji życia codziennego, relacji w rodzinie, trudności w egzekwowaniu powinności od podopiecznych, jak również tego, w jaki sposób można wzmacniać więzi, rozwijać zdolności dziecka, ciekawie i twórczo, z pożytkiem dla dzieci i ich opiekunów, wspólnie spędzać czas.

Pomysł konsultacji uważamy za bardzo udany: skala zainteresowania konsultacjami znacznie przerosła nasze oczekiwania.

Skip to content