Konferencja coaching – jak budować relację z dzieckiem

W ramach XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1w Elblągu oraz Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, zorganizowaliśmy seminarium i warsztaty Coaching – jak budować relacje z dzieckiem. Do udziału w naszym przedsięwzięciu zaprosiliśmy rodziców, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas pedagogicznych, osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką wychowania.

O tym, że temat jest ważny świadczyć może duża frekwencja na wykładach i warsztatach.

Jak przebiegało seminarium?

Seminarium otworzyła pani dr Irena Sorokosz, prorektor PWSZ w Elblągu, pełniąca honory gospodarza. Następnie panie dr Magdalena Gliniecka – Rękawik i mgr Łucja Semczuk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu omówiły ideę „coachingu”, znaczenie terminu oraz możliwości wykorzystania podejścia coachingowego w wychowaniu. Z kolei pani dr Sorokosz zaprezentowała rolę wsparcia rodzicielskiego dziecka w nauce, ukazując między innymi uwarunkowania sukcesu szkolnego oraz znaczenie motywacji dla efektywności uczenia się. Kolejny prelegent, mgr Anna Leibner z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, podjęła wątek rodzica dziecka niepełnosprawnego – rodzica, który z racji własnej szczególnej sytuacji życiowej, wymaga szczególnego wsparcia w swojej, niełatwej roli życiowej. Na zakończenie dr Magdalena Gliniecka – Rękawik przedstawiła komunikat z badań własnych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci wstępujących do szkoły. Dowiedzieliśmy się, że dla rodziców dzieci u progu obowiązku szkolnego najważniejsze jest to, aby ich dziecko w szkole było bezpieczne.

Czego dotyczyły warsztaty?

Zajęcia warsztatowe odbyły się dwóch blokach tematycznych:

Pierwszy z nich nosił tytuł Dobre bycie z dzieckiem. Warsztat przeprowadziły panie Elżbieta Błażejewska – Bandurska i Izabela Pyszkowska z Poradni nr 2. Uczestnicy mieli sposobność porozmawiać o swoich koncepcji dobrego rodzica, a potem skonfrontować własne wyobrażenia z potrzebami dziecka.

Drugi warsztat odbył się pod kierunkiem pań Magdaleny Glinieckiej – Rękawik i Łucji Semczuk i dotyczył metod coachingowych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych.

Co jeszcze zaproponowaliśmy?

W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy też Punkt informacyjny. Naszą Poradnię reprezentowały panie Anna Lassmann, Marta Słoniecka – Piotrowska i Beata Ragin. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy informatory z adresami instytucji pomocowych i ulotki z zakresu doradztwa zawodowego. Biblioteka Pedagogiczna w formie bibliografii zebrała natomiast literaturę, która znajduje się z jej zasobach. Wybrane pozycje prezentowano w formie slajdów zachęcających do lektury.

Całość przedsięwzięcia upiększyła wystawa plakatów tematycznych poświęconych promocji tegorocznych Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które profesjonalnie przygotowali i wyeksponowali studenci PWSZ.

Więcej informacji oraz zdjęcia:

http://www.pwsz.elblag.pl/6902.html

Wszystkich zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia oraz tym, którzy zechcieli skorzystać z naszego pomysłu na wspieranie wychowawczej funkcji rodziny – serdecznie dziękujemy.

Skip to content