Zrozumieć autyzm – wczesna diagnoza problemów ze spektrum autyzmu

W dniu 27 września 2016 r. w elbląskim Ratuszu Staromiejskim Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu zorganizowała szkolenie adresowane do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, pracowników żłobków. Ideą było zaznajomienie osób mających kontakt z małymi dziećmi z narzędziem M-CHAT-R do wstępnej diagnozy ryzyka zaburzeń autystycznych.

Szkolenie odbyło się z inspiracji i we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji zajmujących się kompleksowym wsparciem dzieci z autyzmem i ich rodzin. W spotkaniu udział wzięło 45 osób reprezentujących instytucje służby zdrowia, pomocy społecznej i oświaty.

W ramach szkolenia pani Beata Ragin, pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, zaprezentowała narzędzie M-CHAT-R, wskazując sposób przeprowadzenia diagnozy, zasady oceny ryzyka nieprawidłowości rozwojowych oraz ukierunkowując dalsze działania, jakie powinny sprzyjać pogłębieniu wiedzy o dziecku. Narzędzie M-CHAT-R dostępne jest na stronie Fundacji SYNAPSIS www.badabada.pl.

Następnie pani Magdalena Angielczyk, neurologopeda, zobrazowała rozwój mowy jako sposobu komunikowania się ze światem u małych dzieci, akcentując zaburzenia w tym zakresie dostrzegalne u dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami.

Z kolei dyrektor Poradni nr 2, pani Joanna Żbikowska wraz z panią Joanną Gawlicką, dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu, omówiły rozwiązania systemowe w oświacie zapewniające wsparcia rozwoju dziecka z niepełnosprawnościami.

Szkoleniu towarzyszyła prezentacja zasobów Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – literatury, wypisu bibliograficznego, tematycznie związanych z problematyką omawianą w ramach wykładów.

Jako akcent pokonferencyjny prezentujemy materiały opracowane na podstawie wystąpień prelegentów.

Załączniki:

Niepełnosprawne małe dzieci – oferta systemu oświaty.

Autyzm – zestawienie bibliograficzne.

Skip to content