• Wzór informacji do opisu funkcjonowania ucznia, który po szkole podstawowej planuje naukę w szkole branżowej I stopnia oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy albo podjęcie u pracodawcy przysposobienia do pracy - doc  pdf
 • Wniosek rodzica o badanie w celu wydania opinii - doc  pdf
 • Wniosek rodzica o wydanie orzeczenia - doc   pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego - doc   pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego - doc   pdf
 • Wniosek dyrektora o badanie dziecka/ucznia - doc  pdf
 • Zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - doc  pdf

Druki do sporządzania informacji/opinii o dziecku/uczniu przez szkoły/ placówki (zał. do wniosków):

 • Ukierunkowanie dla korzystających z wzrcowych informacji/ opinii o uczniu/ dziecku - doc  pdf
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego - dziecko niepełnosprawne - doc  pdf
 • Orzeczenie do nauczania indywidualnego - doc  pdf
 • Opinia dla dziecka do 5 roku życia - doc  pdf
 • Trudności szkolne w klasach I - III - doc  pdf
 • Trudności w czytaniu od klasy IV - doc  pdf
 • Trudności w matematyce od klasy IV - doc  pdf
 • Dziecko zdolne - doc  pdf
 • Problemy emocjonalne, zdrowotne - doc  pdf
 • Problemy wychowawcze - doc  pdf
 • Trudności w mówieniu - doc  pdf
 • Wniosek o objęcie terapią - doc  pdf
Godziny pracy specjalistów:
 
Poniedziałek   - 8:00 - 20:00
Wtorek          - 8:00 - 18:00
Środa            - 8:00 - 18:00
Czwartek       - 8:00 - 18:00
Piątek            - 8:00 - 16:00
Sobota          - 8:00 - 13:00

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:45


Zespół orzekający:

czwartki od godziny 11:00